Kontakt

Zaujal Vás náš produkt, ale chceli by ste sa dozvediet ešte niečo viac?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme.

e-mail:  info@nanotowels.sk
telefón:  +421 903 755 807

Výhradný dovozca a distribútor NanoTowels pre SR a ČR:
LISECO s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava

IČO:  35 916 354
DIČ:  2021931868
IČ DPH:  SK2021931868
Obchodný reg. Okr. Súdu Bratislava I.
Oddiel:  Sro, vložka č.34493/B

Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s., Bratislava
Číslo účtu:  2625028619/1100
SWIFT:  TATRSKBX
IBAN:  SK08 1100 0000 0026 2502 8619

Informácia

Spoločnosť LISECO s.r.o. v súlade s ust. § 7 ods. 9 zákona o obaloch informuje svojich spotrebiteľov, že podľa ust. § 7 ods. 1 zákona o obaloch zabezpečuje zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu záväzných limitov ustanovených vykonávacím predpisom a to prostredníctvom zberových spoločnosti a recyklátorov v spolupráci s oprávnenou organizáciou NOWAS s.r.o.